כללים משלימים אליפות גביע פירלי 2018 – סבב IV

כללים משלימים אליפות גביע פירלי 2018 – סבב IV

 • פתיחת הרשמה – יום שני 21 בינואר.
 • זמן פתיחת וסגירת מזכירות האירוע – יום שישי 25.01.2019 שעה 06:00; יום שישי 25.01.2019 שעה 15:00.
 • מיקום לוח מודעות ראשי- בסמוך למזכירות.
 • מקום וזמן בדיקות מנהלתיות – מזכירות אירוע, יום שישי 25.01.2019 החל משעה 06:00.
 • מקום וזמן בדיקות כשירות בטיחות – מתחם פיטס, יום שישי 25.01.2019 החל משעה 06:00.
 • מקום וזמן תדריך בטיחות והתנהלות – מתחם פיטס בשעה 07:45; השער ייסגר, ורוכב שלא יהיה בתדריך לא יורשה להשתתף בסבב.
 • פרסום רשימת הזנקה – יום חמישי 24 בינואר, 2019 – בקבוצות הוואטסאפ הייעודיות.
אימון + דירוג:
 • זמן תחילת האימון + דירוג Open – שעה 08:00.
 • זמן סיום האימון – שעה 08:20.
 • זמן תחילת האימון + דירוג Juniors – שעה 08:20.
 • זמן סיום האימון – שעה 08:40.
 • זמן תחילת האימון + דירוג SM – שעה 08:40.
 • זמן סיום האימון – שעה 09:10.
 • זמן תחילת האימון + דירוג SSP300 – שעה 09:10.
 • זמן סיום האימון – שעה 09:30.
 • זמן תחילת האימון + דירוג SSP600 – שעה 09:30.
 • זמן סיום האימון – שעה 09:50.
 • זמן תחילת האימון + דירוג SBK1000 – שעה 09:50.
 • זמן סיום האימון – שעה 10:10.
מרוצים:
 • זמן תחילת מרוץ Open– שעה 10:30. (20 הקפות)
 • זמן סיום המרוץ – בשעה 11:00.
 • זמן תחילת מרוץ SSP300 – שעה 11:00. (27 הקפות)
 • זמן סיום המרוץ – בשעה 11:35.
 • זמן תחילת מרוץ Juniors – שעה 11:35. (20 הקפות)
 • זמן סיום המרוץ – בשעה 12:00.
 • זמן תחילת מרוץ SM – ONROAD#1  – שעה 12:00. (15 הקפות)
 • זמן סיום המרוץ – בשעה 12:20.
 • זמן תחילת מרוץ SSP600 – שעה 12:20. (27 הקפות)
 • זמן סיום המרוץ – בשעה 13:05.
 • זמן תחילת מרוץ SBK1000 – שעה 13:05. (30 הקפות)
 • זמן סיום המרוץ – בשעה 13:50.
 • זמן תחילת מרוץ SM – ONROAD#2 – שעה 13:50. (15 הקפות)
 • זמן סיום המרוץ – בשעה 14:10.
  • מנהל המרוץ שומר לעצמו את הזכות לקצר מקצה מרוץ, משיקולי מזג האוויר, ועמידה בלו"ז.
 • זמן ומקום פרסום תוצאות זמניות (ניתן לערער) – לוח המודעות הרשמי (מזכירות) בתום כל מקצה.
 • זמן פרסום תוצאות סופיות – יום שישי 25.01.2019 שעה 20:00.
 • זמן ומקום טקס סיום והענקת גביעיםמתחם הזנקה שעה 15:15.
 1. וועדה מארגנת – מנהלת המרוץ

2.1 עמותת Apex – Be A Racer תארגן ותפיק את האירוע עבור ובהסכמת תמיג יבואנית צמיגי Pirelli.

סבבV  I "פצאל" – הוא הסבב האחרון באליפות Pirelli Cup הישראלית – עונת 2019 (חלק מאליפות עולמית).

האירוע יתקיים בהתאם לחוק הנהיגה הספורטיבית, התקנות, כללי אירוע וכללי בטיחות – ענף סופרבייק והכללים המשלימים של האירוע.

2.2 הועדה המארגנת: Apex – Be A Racer בעזרת IMSF (התאחדות הספורט המוטורי).

טל:      054-6686485            דואר אלקטרוני:               Apexbearacer@gmail.com                         

מזכירות – הרשמה לאירוע אתר האינטרנט:                 Https://www.Apex.org.il                               

 

מנהל מרוץ – ארד דוד & ליאור בר עמי

2.3 בעלי תפקידים

אחראי/ת מזכירות אירוע – דפנה ינין & יולי ליודבינובסקי

מדידת זמנים – רז היימן

אחראי זמנים ומנהל מתחם סיוע – לוי רז כהן

מזניק – דוד בן אמוץ & נתנאל אלמקייס

שופט – ניב צורי

בוחן כלים תחרותיים – שמעון זו ארץ

מנהלת שיפוט – דפנה ינין & יולי ליודבינובסקי

מאשר מסלול – אלי חן & משה מנצור

 

 • לוח מודעות מרכזי ימוקם בלוח המודעות הרשמי; במזכירות במתחם הפיטס.
 • מספרי טלפון חרום:
 • מוקד חרום – בקעת הירדן, טלפון: 1208
 • במקום האירוע – מד"א.

בית חולים קרוב – המרכז הרפואי העמק שדרות יצחק רבין 21, עפולה, טלפון 04-6494000.

 

 1. כללי
  • טפסי רישום והרשמה
 • כל הרוצה לקחת חלק באירוע, חייב להירשם דרך אתר האינטרנט בקישור Https://www.Apex.org.il

לא יאוחר מתאריך: 23/01/2019 עד לשעה 20:00.

 • הרשמה מאוחרת בתוספת 25% לעלות ההרשמה עד לתאריך: 24/01/2019 עד לשעה 19:00.
 • במהלך תהליך הרישום יחתום כל מתחרה על טופס הרישום ששלח.
 • רישום ותשלום דמי ההרשמה מהווים הצהרה של המתחרים כי המתחרים, הקבוצה והצוות המלווה, אשר איתם, יצייתו לכל החוקים התקנות הכללים וכל פרסום מיידי במהלך האירוע.

3.2   דמי הרשמה:

 • 300 ₪ למתחרה בקטגוריה; 250 ₪ לחבר עמותה רשום. העלות כוללת השתתפות במקצה הדירוג והתחרות.
 • 150 ₪ להשתתפות בבחינת כניסה לליגה – למי שלא נכח.

כולל עד 2 אנשי צוות סיוע.

 • התשלום יבוצע במהלך תהליך הרישום דרך האתר (באמצעות אפליקציית PayBox).
 • המתחרה מצהיר ומקבל כי מודע שהחזרים כספיים יהיו אך במקרים הבאים: מתחרה אשר לא אושר, במקרה שהאירוע מבוטל (ולא נקבע תאריך חלופי), במקרה בו הקטגוריה בוטלה – לא יהיה החזר מסיבה אחרת.
 • ניתן לרשום עד 5 אנשי צוות סיוע נוספים – בעלות של 20 ₪    לכל איש נוסף.  
  • קטגוריות
 • בסיווג הבא:
  • Superbike 1000cc
  • Supersport 600cc
  • Supersport 300cc
  • קטגוריה פתוחה (Open) – חלוקה בפודיום בין עד 500cc ל-Open 600cc/1000cc.
  • קטגורית ילדים – Juniors.
  • Supermoto
 • כל הקטגוריות דלעיל כפופות לכללים הטכניים ותקנות הספורט של Pirelli Cup 2018.

ככל שתתגלע סתירה בין כללי הליגה, או התקנות דלעיל לבין תקנות ה-FIM הרשמיות – יהיו התקנות שנקבעו ע"י ה-FIM בשפה האנגלית אלו המכריעות.

 • ביטוח ע"פ המצוין בחוק – מחיר ההרשמה כולל ביטוח חבות צד ג' של התאחדות הספורט המוטורי.
 • ביטוח האירוע בהתאם לחוק הנהיגה הספורטיבית בישראל, תשס"ו-2005.
 • על רוכב להחזיק בפוליסת ביטוח תאונות אישיות בת-תוקף ליום המרוץ.
 • ניתן לרכוש פוליסת ביטוח יומית, לזמן המרוץ, מטעם התאחדות הספורט המוטורי – בעלות מסובסדת של:
  50 ₪ בלבד (תשלום נפרד).

** ביטוח זה יכנס לתוקף מרגע התחלת שלב הכניסה למתחם הסיוע ועד לסיום האירוע, או עד לרגע פרישה מהמרוץ, או עד לרגע של השעיה\הרחקה, או הכרזה על המתחרה כאינו כשיר להשתתפות. **

 • המארגנים לא יהיו אחראים בכל צורה או עניין לאירועים אשר קשורים או נגרמו עקב מעשה הונאה של צוות מתחרה אשר עומדים כנגד חוק הנהיגה הספורטיבית, התקנות, כללי האירוע,הכללים הטכניים/בטיחות והכללים המשלימים או כל פרסום מידי, או כנגד חוקי מדינת ישראל.
 • כל רכב סיוע, רכב צוות, מדיה, או רכב המשמש לטובת המתחרה, גם אם הם נושאים מדבקות זיהוי רשמיות של המארגן, בשום מקרה לא יחשבו כמשתתפים רשמיים של המרוץ, ולכן, פוליסות הביטוח נשארות באחריות בלעדית של בעל הרכב.

לנרשמים ישלח הפרסום המידי גם בדואר אלקטרוני, ו/או הודעת WhatsApp בקבוצות הרשמיות – זמן סביר לפני האירוע.

 1. פרסום וזיהוי
 • סט מדבקות מספר תחרותי יסופק ע"י המארגן במהלך הבדיקות המנהלתיות (במזכירות האירוע), וחייבות להיות מוצמדות לכלי התחרותי לפני בדיקת הכשירות / בטיחות.
 • יש להשתמש אך ורק בסט המדבקות הרשמי שסופק ע"י מזכירות המרוץ.
 • במקרה של אובדן, בלאי בלתי סביר או החלפת מספר במסגרת אותה עונת מרוצים – יחויב הרוכב על סט המדבקות הנוסף בעלות של 35    ₪.

 

 1. צמיגים
 • כל הצמיגים חייבים להיות תקינים ללא סדקים או יבשים.
 • צמיג חייב להיות עם סימני שחיקה תקינים וגלויים.
 • יש להשתמש אך ורק בצמיגים מתוצרת Pirelli לסופרבייק, ומתוצרת Metzler לסופרמוטו, שאושרו ומסופקים בצורה סדירה ע"י היבואן.

 

 1. מתחם סיוע ותדלוק
 • מתחרים חייבים להשתמש בג'ריקנים מסומנים בלבד.
 • אין להוציא דלק ממיכל הרכב בכל זמן לאורך האירוע. צוות אשר יזהם את הקרקע בדלק או בשמן אותו שפך מהמיכל יפסל לאלתר.
 • תדלוק יתבצע במתחם התדלוק בלבד, רק באישור מנהל מתחם הסיוע לאחר בדיקה כי הוראות הבטיחות מתקיימות.
 • חובה לתדלק עם מטף בהיכון.
 • אין לעשן, להדליק גזיות או אש בכל שטח הפיטס – קל וחומר במתחם הסיוע.

 

 1. בדיקות מנהלתיות
 • לבדיקות המנהלתיות יש להביא את המסמכים הבאים:
סוג המסמך
1 רישיון כלי תחרותי  / טסט בתוקף.
2 רישיון נהיגה ספורטיבית .
3 אישור שימוש בכלי התחרותי במקרה בו הבעלים אינו המתחרה.
4 תעודת ביטוח תאונות אישיות תקפה למרוץ.
5 טופס רישום – ככל שלא מולא באתר.
 • המתחרים חייבים שיהיה ברשותם אישור כי עברו את הבדיקות המנהלתיות לפני שיוכלו להתחיל את הבדיקות כשירות – טכניות.

 

 1. בדיקות כשירות בטיחות
 • בדיקות טכניות / כשירות יתקיימו בפיטס – באזור שיוקצה לכך יש להישמע להוראות הבוחן.
 • מדבקות המספר ומדבקות הפרסום של המארגן (באם יהיו) , צריכות להיות מוצמדות לכלי התחרותי לפני התחלת הבדיקות כשירות – טכניות.
 • רוכב מתחרה או מנהל הקבוצה, ככל שיש כזה, יהיו נוכחים בזמן הבדיקה יחד עם בוחן הכלים התחרותיים.
 • תוקף הקסדה והביגוד יבדקו במהלך בדיקות הכשירות / בטיחות.
 • יש לדאוג לפירוק מראות, מחרשת מספר ומאותתים אחוריים, וכן כל עצם בולט אחר.
 • יש לדאוג לכיסוי כל פנס באופנוע בסרט הדבקה ("מאסקינג טייפ") חבלה.
 • יש לדאוג לאיזוק רגליות המורכב ע"י אזיקונים.

 

 1. גביעים וטקס סיום
 • גביעים יחלקו לשלושת המקומות הראשונים בלבד בכל קטגוריה.
 • הקטגוריות הפעילות יקבעו בסיום ההרשמה.
 • הנהלת האירוע שומרת לעצמה הזכות לאחד קטגוריות למטרת זינוק משותף (תישמר ההפרדה בניקוד), ככל שנדרש איחוד כגון זה מפאת חוסר משתתפים.

 

 1. מחאות וערעורים
 • אגרה עבור הגשת מחאה תהייה 500   ₪.
 • במקרה בו בדיקת המחאה דורשת פרוק והרכבה של חלקים בכלי תחרותי, ו/או בדיקת DYNO מגיש המחאה יפקיד סכום נוסף של 2500  ₪.
 • ככל שתדחה קבילת המערער – הוצאות השינוע והפירוק יהיו על המתחרה שהגיש את הערר.
 • ככל שתתקבל דרישת המערער – כל ההוצאות ישולמו ע"י המתחרה שנגדו הוגשה הקבילה, כולל השלמת עלות הבדיקה, ככל שזו עולה על הסכום דלעיל.
 • ככל שהוצאות הבדיקה נמוכות מהסכום דלעיל, יוחזר למתחרה שכנגדו הוגש הערר ההפרש היחסי.

 

 1. התנהלות אירוע

 

 1. Superbike 1000cc – משתמשים בתוואי החיצוני של המסלול, ללא תוואי ה-Joker Lanes.
 2. Supersport 600cc – משתמשים בתוואי החיצוני של המסלול, ללא תוואי ה-Joker Lanes.
 3. Supersport 300cc – משתמשים בתוואי הפנימי של המסלול, עם תוואי ה-Joker Lanes.
 4. קטגוריה פתוחה (Open) – משתמשים בתוואי הפנימי של המסלול (ס' 3 לעיל).
 5. קטגורית ילדים (Juniors) – משתמשים בתוואי הפנימי של המסלול (ס' 3 לעיל).
 6. Supermoto – משתמשים בתוואי הפנימי של המסלול, עם תוואי ה-Joker Lanes.

 

 • ראה שרטוט מסלול להבנת התוואי – בכל מקרה פנייה 8 החיצונית לא תהיה בשימוש.