מטרות

מטרות

מטרת העל של העמותה היא קידום והנגשת הספורט המוטורי בישראל. תחת מטרת על, שמה לה לעמותה את היעדים הבאים כדרכה להשיג את מטרה זו:

א.תהליך חיברות – ואיגוד קבוצות הרוכבים הספורטיביים (הרבות והמפוצלות) תחת מטרייה נורמטיבית וחברתית אחת.

ב. קידום תרבות רכיבה – לרבות אימונים והדרכות מציליי חיים, לרבות הטמעת השימוש בציוד מגן, לרבות הכשרות רכיבה ותכנון אסטרטגי מציל חיים ברכיבה בכביש הציבורי.

ג. קידום ספורט מול כביש ציבורי – משיכת פעילות בלתי חוקית שנעשית היום בכבישי הארץ משל היו כבישי מרוץ, לתוך מקומה הייעודי והחוקי – מסלול המרוץ. מיסוד ומסגור הפעילות במסגרת חוק הנהיגה הספורטיבית. קידום הנפקת רישיונות מרוצים אל מול רשות הנהיגה הספורטיבית, והגדלת מאגר הרוכבים הרשומים. הנגשה והוזלה של ימי מסלול מסודרים וחוקיים.

ד. כינון ליגה עצמאית – ליגה עצמאית בניהול העמותה ברישום, גיוס חסות בינלאומית והכנסת כסף זר לטובת הספורט/אים (מטרה שהושגה במלואה); הכרה בינלאומית – ושליחת ספורטאים לליגות אחיות, מקבילות.

ה. התממשקות מול המדינה – ניהול רוחבי של תחומי הספורט המוטורי, תוך תכלית אפשרית של הקמת התאחדות נוספת ו/או השתלבות אל תוך זו הקיימת כיום – מתוך רצון לייצג באופן מהותי, דמוקרטי ויציג את "הספורטאים החדשים" המהווים כיום את החלק המהותי.

ו. קידום רגולציה והליכי חקיקה מול המדינה – מול רשות הנהיגה הספורטיבית, משרד התרבות והספורט והשרה; קשרים שכבר קיימים היום, תוך שיח חם ותומך של המשרדים הרלוונטיים – והכרה בפעילות של המועדון מבקש הרישום.